Hei.

hvis man sniffer Elvanse (adhd medisin) og tar blodprøve etterpå, vises det da på blodprøven at man har narkotika i blodet? selvom det er adhd medisin?

Kvinne, 17 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Dette avhenger av hva slags blodprøve som skal tas. Dersom denne blodprøven ikke spesifikt leter etter rusmidler overhodet, vil ikke bruk av Elvanse kunne påvises. Legen plikter å informere deg på forhånd dersom blodprøven skal lete etter bruk av rusmidler.

Dersom dette er en blodprøve som spesifikt leter etter rusmidler, eller mer spesifikt amfetaminer, vil bruk av Elvanse kunne påvises. Virkestoffet i Elvanse, lisdeksamfetmin, vil omdannes til deksamfetamin ved metabolisering i blodet. Dette vil normalt være påviselig i opptil noen døgn etter siste inntak, noen ganger også lengre enn dette.

Vi anbefaler deg å ikke sniffe Elvanse, og heller ikke bruke det dersom du ikke har fått det foreskrevet av lege.