Hei, er d farligere å ta molly viss man er ungdom enn som voksen ?

Kvinne, 14 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Det korte svaret på dette spørsmålet er: ja. Som ungdom er du fremdeles i utvikling, både fysisk og psykisk. Dette betyr at du i større grad er utsatt for kortsiktige og langsiktige skadevirkninger av MDMA, sammenlignet med voksne. Dette involverer altså delvis en fysisk risiko; MDMA vil øke pulsen og virke belastende på hjerte/kar, samt kunne forårsake dehydrering og overopphetning. Som ungdom er kroppen rett og slett dårligere skikket til å takle dette. Delvis involverer dette også en psykisk risiko; MDMA-rusen kan være en overveldende påkjenning, og forutsetter derfor en psykisk og emosjonell stabilitet som ungdommer normalt ikke har oppnådd ennå. Det betyr at MDMA kan forstyrre din normale utvikling på dette området, samt forårsake psykiske skader som depresjon o.l.

Hvis det er deg selv det gjelder, vil vi altså be deg om å vente en del år før du eventuelt vurderer om du har lyst til å prøve MDMA. Vi kan ikke si deg hva du skal gjøre, men vi håper du tar dette i betrakting. Hvis det gjelder noen andre enn deg selv, kan du jo vise dem denne teksten.

Du kan lese mer om Ecstasy/MDMA på våre hjemmesider, og på FHI sine hjemmesider.