Hva er farligst? Alkohol vs Cannabis + overdosedødsfall i verden

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hei,

Jeg lurer på hva som er farligst av alkohol og cannabis?

– Hvor mange dør hvert år i verden som følge av overdose?

Mann, 18 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

Når det gjelder spørsmålet om hva som er farligst av cannabis og alkohol, er det et spørsmål som er vanskelig å svare kort på. Alkohol og cannabis har ganske ulike virkninger, og gir forskjellige skader.

Det er ikke påvist skader ved inntak av alkohol i størrelsesordenen en halv til én alkoholenhet daglig (tilsvarer 12,8 gram ren alkohol, noe som igjen tilsvarer for eksempel én flaske pils eller ett glass vin). Cannabis er vanskeligere å dosere i mindre porsjoner; røyker man cannabis, vil man stort sett kjenne en rus. Å kjenne rus er i seg selv ikke farlig (det finnes mange måter å få en naturlig rus på), men ruser man seg ofte, vil det kunne føre til en del problemer på sikt (i ytterste konsekvens avhengighet). Når det gjelder farene ved bruk av Cannabis viser det seg at dette er individuelt. Hvis du har en sårbarhet i forbindelse med enkelte psykiske lidelser, for eksempel schizofreni eller angst, kan Cannabis ha en utløsende effekt. Det er også slik at hos unge mennesker som ikke er kognitivt ferdig utviklet, kan Cannabis påvirke utviklingen negativt og medføre lett svekkede kognitive evner. Eksempler på det kan være nedsatt hukommelse og konsentrasjon. I tillegg kommer helsefaren i forbindelse med røyking hvis Cannabisen inntas på denne måten.

Det er godt dokumentert at overdreven bruk av alkohol blant annet kan føre til høyt blodtrykk, hjerneslag, enkelte former for kreft og leversykdom. Snakker vi om overdreven bruk av de to stoffene, og bruker organskader som et mål på hva som skal defineres som farligst, er det altså liten tvil om at det blir alkoholen som «går av med seieren», altså er det farligste.

Vi anbefaler deg å lese mer om alkohol, og mer om cannabis (hasj/marihuana). Du finner informasjon på våre sider Fakta om rusmidler.

320 alkoholutløste dødsfall  og 266 narkotikautløste døsfall ble registrert i Norge i 2014. Les mer om dette i denne artikkelen på sidene ti FHI.

En statistikk for verden finnes ikke så vidt vi vet, men i følge en rapport fra EMCDDA så var det i 2010 registrert 6954 narkotikarelaterte dødsfall i  alle EU-landene, samt Norge og Kroatia til sammen.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.