Hei,
Kan dere si meg hva slags tilbud som finnes i Oslo / Akershus ift ettervern av THC-avhenighet, dvs tiden etter avrusning?

Mann, 23 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Det er bydelen/kommunen du bor i som er ansvarlig for å gi deg et forsvarlig ettervernstilbud. I de fleste tilfeller har man rett på individuell plan og koordinator. Det er ment å gi deg en oversikt over hvilke behov du har og hvem som er ansvarlig for at disse behovene blir møtt. Du kan lese mer om dette på Helsedirektoratets hjemmesider. Ettervernet kan bestå av samtaler og motivering, hjelp til å søke kommunale tjenester og annen støtte i dagliglivet. Du kan også be om en ruskonsulent på NAV, og spørre dem om hva slags tilbud kommunen har.

I Oslo er det også etablert ettervernstilbud gjennom ulike institusjoner, slik som Tyrili Arena, Stensløkka Ressurssenter og Blå Kors. Disse er primært for dem som har gjennomført behandling over lengre varighet, i heldøgnsinstitusjon. Det kan likevel være at du kan ta kontakt med de for å høre om de har mulighet for å gi deg en form for oppfølging.

Noen ideelle organisasjoner tilbyr også egne aktivitetstilbud for folk med rus- og/eller psykisk helseproblematikk, slik som «Stedet» som drives av Frelsesarmeen, og «Steg for steg» som drives av Blå Kors. Dette er rusfrie møteplasser som ikke koster noe, og som ikke krever noen henvisning.

Det finnes i tillegg selvhjelpsgrupper, slik som for eksempel Anonyme Narkomane (NA). Oversikt over møter finner du på her.

Disse tilbudene er ikke rettet spesifikt mot THC-avhengighet, men mot rusavhengighet generelt i forskjellige grader. Det er fint at du undersøker hva som finnes av oppfølging etter avrusning, da dette kan være en spesielt utfordrende fase.

Vi ønsker deg lykke til, og håper at du finner noe som svarer til ditt behov!