Har vært LAR vel6 år. Har brukt 6mg Subutex. Etter Buprenorphine kom, fikk jeg den. Utvikler da eksem på hender/føtter m ekstrem kløe. Jeg får tilbake Subutex og problem gir seg raskt. Men så kommer denne bup. Sandoz. Uten info eller noe form for beskjed får jeg dette preparat fra 13 april og raskt får jeg denne eksemen tilbake i tilleg hovner ben og legger veldig opp. Tar kont med LAR lege og forklarer det jeg anser årsak til disse sympt., Beretter og om medisinbytte fra Buprenorphine til Subutex og at det vil finnes i min journal. Får til svar at det i LAR er gjort en avtale med produsent på pris og at det ergo ikke FINNES subutex lenger. Spørsmål må da bli, er det lovlig å påtvinge meg å ta medisin som jeg ikke tåler ? Finnes det noe sted å henvende seg ang dette ? Er det i det hele tatt lovlig ?

Kvinne, 47 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Subutex er fortsatt et registrert legemiddel i Norge selv om LAR ikke tilbyr det lengre. Hvis du påviselig får plagsomme bivirkninger av Buprenorphine Sandoz, og ikke blir møtt med forståelse for det fra LAR, synes vi du bør kontakte pasientombudet. Her finner du informasjon om Pasient- og brukerombudet i Hordaland.