Hvordan påverker alkohol samfunnet og andre rundt oss?

Kvinne, 32 år fra Sør-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Dette er et spørsmål som er såpass stort og omfattende at man potensielt kunne ha skrevet en hel bok for å besvare dette, kanskje opptil flere bøker. Dersom dette er en skoleoppgave, anbefaler vi at du innsnevrer problemstillingen litt, slik at du har noe mer konkret å jobbe med. Vi kan ikke gjøre skoleoppgaver for deg, men vi kan tipse deg om noen nyttige lenker.

I SIRUS’ årlige publikasjon Rusmidler i Norge kan du lese statistikker om alkoholbruk i befolkningen. På Helsenorge sine hjemmesider kan du lese om alkohol og ulike aspekter ved vår helse. På forebygging.no kan du lese om ulike tiltak for å redusere rusbruken i samfunnet. På NHI sine hjemmesider kan du lese om hvordan barn kan berøres av foreldres alkoholbruk. Du kan også finne veiledning til skoleoppgaver på våre hjemmesider, og på vår spørsmål og svar-tjeneste vil du kunne lese historien til mange personer som er berørt av alkohol på en eller annen måte.