Hei, håper på svar veldig fort!
Har slitt med ekstrem insomnia i 3 måneder nå, og har sovet 6-8 timer per uke. Igår fikk jeg utskrevet valium 5mg og apodorm 5mg. Jeg skal ta en av hver før sengetid. Det jeg lurer på etter å ha lest litt, hvordan er dette i forhold til kjøring? Legen min hadde ekstremt dårlig tid og forklarte ikke skikkelig. Men er den dose grunnlag til meldeplikt? Og er det mulg jeg blir fratatt kjøreretten? Trenger svar fort, takk!

Kvinne, 22 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Dette er ikke en akuttjeneste; det kan ta inntil en uke å få svar.

Grensene for kjøring i ruspåvirket tilstand gjelder ikke for pasienter som får forskrevet disse lege midlene av lege, og som:
• følger legens anbefaling om hvor mye medisin de kan ta,
• følger forsiktighetsregler som er gitt fra lege og på pakningsvedlegg med hensyn
til kjøring med bil / annen motorvogn,
• ikke kjører dersom de føler seg sløvet/trøtte, har nedsatt årvåkenhet eller på
annen måte føler seg påvirket av medisinene,
• ikke tar andre medisiner / rusgivende stoffer enn de som lege har
anbefalt / godkjent

Vi anbefaler deg å kontakte legen din igjen og be om en redegjørelse. Når du snakker om «kjøreretten» mener du sikkert helsekrav til førerkort. Reglene om helsekrav gjelder ikke dersom du går fast på et medikament, da skal du få dispensasjon fra reglene om helsekrav til førerkort. Det er legens ansvar å informere om reglene og om risikoer du løper ved å bruke rusgivende medikamenter. Det er ditt eget ansvar å sørge for at du er skikket til å kjøre.