Hvor lenge i følge nasjonale retnings linjer
må man være totalt rusfri for å få prøve ut
ADHD medisiner når man allerede er utredet og har fått diagnose?
Er det kortere ventetid ved innleggelse på
psykiatrisk sykehus? M.v.h.som ønsker sterkt å vite

Kvinne, 48 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Så vidt vi vet står det ikke i De nasjonale retningslinjer at man må være totalt rusfri en viss periode før man får prøve ut ADHD-medisiner. Men det er likevel vanlig at behandlingsapparatet krever dette, sannsynligvis for å kunne utelukke at symptomene skyldes rusbruk. Det er vanlig praksis å kreve minst 3 måneders rusfrihet i forbindelse med oppstart av ADHD-medisin.

Når det gjelder hvorvidt det er kortere ventetid ved innleggelse på psykiatrisk sykehus, er det vanskelig å svare på. I forhold til hva? Ventetiden er også avhengig av alvorlighetsgrad hos pasienten. For informasjon om ventetider og behandlingstiltak, kan du kontakte pasienttelefonen til Helsenorge eller se på deres oversikt over behandlingstilbud.