Jeg må ta urinprøver i ett år i første omgang for å kunne ta førerkortet.. fikk dispansjon i ett år å må levere prøver hver mnd.. før det hadde psykose og var innlagt på psykriatisk på tvang i tre mnd. Hadde før innleggelsen noen episoder med vold og narkotika. Må jeg da ta urinprøver etter det første året da jeg må søke dispansasjon igjen om ett år..?? Må man virkelig ta urinprøver i 3-5 år?

Kvinne, 27 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

Hvor lenge du må ta urinprøver avhenger av hvor alvorlig diagnosen din er/var. Det er vanskelig for oss å si ut fra den informasjonen du gir. Det kommer nok også an på hvordan det går det første året. I noen tilfeller så kan urinprøver måtte avleveres inntil 3-5 år, ja. Det betyr ikke at du må levere hver mnd. eller oftere, men at det kan kreves sporadiske prøver. Det blir nok sjeldnere og sjeldnere etterhvert som tiden går og du viser/dokumenterer at du er rusfri og frisk. Hvis du vil ha et klarere svar (ut fra din diagnose) kan du kontakte fylkeslegen i ditt fylke eller snakke med din fastlege om saken.