Hva skjer om jeg tar 11 stykk når min anbefalte dose er 2 ?

Mann, 18 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

De mest vanlige symptomer på overdosering av Strattera er mage- og tarmproblemer, søvnighet eller tilbøyelighet til søvn, svimmelhet, skjelvinger og unormal oppførsel. Hyperaktivitet, agitasjon, sympatikusaktivering (f.eks. mydriasis, takykardi, økt blodtrykk, munntørrhet), kløe, utslett, kramper.

Vi anbefaler deg å bruke medikamenter slik de foreskrevet. Ved akutt forgiftning ring Giftinformasjonen på døgnåpen telefon 22 59 13 00. Nettsted: www.helsedirektoratet.no/giftinfo/.