Hva slags samfunnsproblemer kan oppstå i forbindelse med Ecstasy?

Kvinne, 14 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Dette høres ut som en skoleoppgave. Du kan lese mer om Ecstasy her på våre hjemmesider.

Når det gjelder hva slags samfunnsproblemer som kan oppstå i forbindelse med ecstasy, så er det de samme samfunnsproblemene som kan oppstå ved rusmiddelmisbruk forøvrig. Det kan være problemer på mange nivåer, både økonomiske og personlige for den det gjelder og de rundt. I denne artikkelen fra SIRUS kan du lese mer om problemer på generelt grunnlag. Kanskje du kan tenke litt på det selv, hva slags problemer som kan oppstå som følge av narkotika?