Min samboer ruser seg og jeg er redd! Han er hissig og misfornøyd. Vi sliter og han mener alt er min feil. Vi har barn. Hvor kan jeg få snakket med noen for å få hjelp?

Kvinne, 41 år fra Sør-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Det høres ut som du er i en vanskelig situasjon.Det å være pårørende til mennesker med rusmiddelmisbruk kan være fryktelig slitsomt, i tillegg har du barn å ta vare på. Dersom du har behov for avlastning  er det mulig å søke barnevernstjenesten om hjelp.

I Lov om barnevernstjenester  § 4-4 står det at:

«Barneverntjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak. Hjelpetiltak skal ha som formål å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien. Barneverntjenesten skal, når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien

Det kan sikkert også være godt for deg å få snakke med noen om den vanskelige situasjonen du er i. Det kan være terapeut/psykolog, eller det kan være andre pårørende som er i samme situasjon som deg, eller kanskje begge deler. Hvis du vil snakke med en terapeut/psykolog kan du få henvisning til det av en lege, eller du kontakte veilednings- eller pårørendesenter (se forslag til lenker). Hvis du vil komme i kontakt med andre pårørende finnes det også flere alternativer: