Alkohol forebygging av helseskader?

Kvinne, 15 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Dette er et veldig generelt spørsmål, og da blir det vanskelig å svare konkret. Hvem er det som skal forebygge, og på vegne av hvem? Vi anbefaler at du skriver inn til oss på nytt med en litt mer avgrenset problemstilling, eller at du sjekker vår veiledning til skoleoppgaver, eller at du leser litt om forebygging på forebygging.no.