Jjeg har en sønn på 23 år som ruser seg på amfetamin og hasj, han begynte å ruse seg da han var ca 15år. han har ingen steder å bo og ønsker å legge seg inn i langtids behandling. hvordan finner vi de behanlings stedene og hva må vi gjøre for at han skal få hjelp så raskt som mulig?

Kvinne, 43 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Så bra å høre at han er innstilt på å ta imot hjelp. Dere bør aller først kontakte legen hans (fastlege) eller ruskonsulent Nav for henvisning. Det er ikke nødvendigvis så lang ventetid og når han først er inne i systemet, kan men bytte behandlingsted etterhvert om det skulle vise seg å være ønskelig. Men først og fremst må han henvises og derfor er det viktig at han kontakter lege eller Nav omgående og slik at prosessen er i gang.

For en oversikt over ulike tilbud kan dere se på nettsiden HelseNorge.no. Merk at vi her har lenket til tilbud i Rogaland. Han har, som alle innen spesialisthelsetjenesten, rett til å velge selv hvor han vil behandles. Dere kan jo klikke litt på sidene og se på ulike tilbud.

Helse Norge har også en telefontjeneste som kan veilede dere om retten til fritt sykehusvalg. Nummer: 800 HELSE (800 43 573) (hverdager kl. 8:00 – 15:30​).