Påvirket bruk av Efedrin mannens utløsning? Kan Efedrin bremse en utløsning eller gjøre så den uteblir?

Kvinne, 45 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Dette er nok egentlig et mest medisinsk spørsmål som en lege med kompetanse på akkurat dette bør svare på. Det vi kjenner til er jo at amfetaminer generelt kan ha denne virkingen. Dermed er det slett ikke umulig at Efedrin kan bremse utløsningen, men som sagt, snakk med en lege om dette.