Som tittel sier, er det farlig eller ulurt å kombinere disse to midlene?

Modafinil er jo et legemiddel som brukes mot narkolepsi, og kokain et rusmiddel. Begge skal jo påvirke både våkenhet og fokus, men har forskjellig virkningstid.
Modafinil skal vel virke i ca 8 timer etter effekten har startet etter inntak, mens kokain har virkningstid på alt fra 1-2 timer (alt etter kvalitet).

Har funnet frem til en link; https://modapharma.com/article/modafinil-with-drugs.html.
Men den refererer bare til kombinasjon av rusmidler generelt, nærmeste artikkel det står om er kombinasjon med Ritalin/Adderall som skal ha ca samme påvirkning på kropp og hjerne som Modafinil men kortere virkningstid (tror jeg?).

Mann, 25 år fra


RUStelefonen svarer:

Beskrivelsen du gir av disse to stoffenes virkning og virkningstid er korrekt. Begge faller inn under kategorien sentralstimulerende stoffer. Risikoen ved blandingsbruk vil alltid være et spørsmål om mengde, men på generelt grunnlag vil vi fraråde en kombinasjon av to (eller flere) sentralstimulerende stoffer. Dette er fordi slike stoffer ved kombinasjon kan forsterke hverandres virkning, noe som kan gi uforutsigbare resultater. Dette kan virke særlig belastende for hjerte/kar, og du kan oppleve en rusvirkning som er betydelig mer intens enn ønskelig, fysisk som psykisk.