Ba selv om hjelp i ekteskapsproblemer og høyt alkoholforbruk. Plettfritt rulleblad, aldri innbragt for fyll, aldri tatt i promillekontroll, aldri hatt behandling for rusmisbruk. Fylkesmannen har avvist alle søknader om dispensasjon uten nærmere undersøkelse. Alle mine prøver er rene, ingen skade etter alkoholmisbruk, men har fått diagnosen alkoholavhengighetsyndrom. CDT. har ikke vært konstant forhøyet over tid. Saken er sendt helseklage, jeg fikk beskjed om 7-8 mnd. behandlingstid. Hvilken rettsstat er dette? Fylkesmannen overstyrer fastleg uten nærmere undersøkelse.

Mann, 64 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Det er ille når disse reglene slår ut på denne måten. Har du vurdert å snakke med advokat? Du kan forhøre deg med Pasientforeningen, Pasientombudet; en av disse har trolig en advokat som ev. kan gi deg hjelp til å fremskynde saken direkte hos fylkesmannen

Fylkesmannen i Rogaland har skrevet følgende om dette temaet:

«Rusmisbrukere fyller ikke førerkortforskriftens helsekrav. Det er et vanlig problem at pasient – og lege – blander vegtrafikkloven inn i disse sakene, og hevder at så lenge de ikke kjører etter at de har drukket eller ruset seg så skal ikke rusmisbruket ha konsekvens for førerkortet. Det er feil. Rusmisbruk er en sykdomstilstand som omfattes av førerkortforskriftens helsekrav. Alkoholmisbruk er vanskelig å definere med klare grenser, men hvis noen har et så stort forbruk av alkohol at det over tid går ut over ens normale fungeringsevne eller konsumet på sikt fører til fysiske helseskader, så er et misbruk tilstede. Fylkesmannen i Rogaland fremholder videre at all bruk av illegale rusmidler, inkludert hasj, er rusmisbruk, og omfattes dermed av førerkortforskriftens helsekrav. Ved misbruk av alkohol eller andre rusmidler, er det krav om dokumentert avholdenhet i en lengre periode (klinikk, blod- og/eller urinprøver) og et betryggende kontrollopplegg før fylkesmannen kan gi dispensasjon.»

Du kan lese hele skrivet til Fylkesmannen om førekort og helsekrav her.

Ønsker du å sjekke mer om hvilke rettigheter du har i denne saken anbefaler vi deg å kontakte Pasient og Brukerombudet i Hedmark og Oppland.