Hei. Hvor mange sovetabletter må man ta før det er farlig?

Kvinne, 20 år fra Aust-Agder


RUStelefonen svarer:

Det er ikke så lett å svare helt konkret på dette. Vi vet ikke hva du mener med «farlig» eller hvilke medikamenter du sikter til. Det er også litt uklart for oss hvorfor du spør om dette. Alle medikamenter skal brukes slik de er foreskrevet av lege eller slik det fremgår av pakningsvedlegget. Dette er fordi det kan være potensielt skadelig å bruke mer enn anbefalt dose.