hva er misbruk?

Kvinne, 12 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Statens Institutt for rusmiddelforskning SIRUS skriver dette om misbruk:

Det er langt fra gitt hva som gjør at visse former for forbruk av rusmidler kalles bruk og andre misbruk. Er det om stoffet er lovlig eller ikke, ruseffekten, hvor mye man bruker, eller negative konsekvenser for brukeren eller omgivelsene som er avgjørende? I den mest utbredte forståelsen kan alkohol, hasj og andre svake narkotiske stoffer og pengespill både brukes og misbrukes, sterke narkotiske stoffer og illegale reseptbelagte legemidler misbrukes, mens tobakk bare kan brukes.

Det har også skjedd klare endringer i oppfatningen av hva som er misbruk av rusmidler. For alkohol har det vært en klar tendens i liberal retning. Mens 9 av 10 mente det var alkoholmisbruk «å drikke et par ganger i uka sammen med venner og bli ganske beruset» i 1964, mente 6 av 10 det samme i 2006. Etter hvert som alkoholbruken i Norge har økt, har en større andel av befolkningen akseptert mer og hyppigere drikking før de vil kalle det misbruk. Også for hasjbruk har oppfatningene endret seg: mens det på 1970-tallet var vanlig å betegne all hasjbruk som misbruk, vil de fleste i dag vurdere omfanget før det kalles misbruk.

Les mer om dette i denne artikkelen.