Hvordan kan samfunnet forebygge helseskader knyttet til Ecstasy?

Kvinne, 12 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Det er mange måter samfunnet kan jobbe forebyggende på, for eksempel ved å delta i holdningkampanjer og hjelpe hverandre med å spre kunnskap om farer knyttet til bruk, både av Ecstasy spesielt og rusmidler generelt. Du kan lese mer om forebygging på forebygging.no.