Skal ha utvidet prøve for rus mandag men tenkte å ta 5-6 øl på lørdag vil det gi utslag?

Mann, 50 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Du sier ikke noe om det er blod- eller urinprøve. Vi vet heller ikke hvor mye du drikker vanligvis, og dette kan ha en stor betydning hvis det f.eks. er EtG eller EtS-testing. Om det er en vanlig narkotikascreening av urinen din vil det sannsynligvis ikke slå ut etter dette tidsrommet.