Jeg har fått Zoloft for angst og depresjon, skal begynne i dag. Jeg lurer på om jeg kan drikke alkohol? Jeg vil la vær første uka, men kan jeg drikke litt etter det?
Kan jeg ta meg en fest 1 måned inn i behandlingen?

Kvinne, 30 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Først og fremst vil vi gjøre oppmerksom på at vi ikke er medisinsk personell – for et mest mulig kompetent svar vil vi oppfordre deg til å kontakte legen som skriver ut medisinene om dette spørsmålet. Hva vi kan si er at blandingsbruk alltid er et spørsmål om mengde, men at Felleskatalogen fraråder samtidig bruk av Zoloft og alkohol, da disse kan forsterke hverandres dempende virkning (se avsnitt om Interaksjoner).