Hei,
jeg er sykepleiestudent i hjemmesykepleie-praksis, og besøker en del brukere av Metadon (LAR). De får samme dose til likt tidspunkt hver dag. Vi kom til en bruker som forteller at hun har gått på «en sprekk» ettermiddagen/kvelden før. Hun kan ikke gjøre rede for hva hun har tatt. Hun er veeeldig dårlig, grå i ansiktet og respirasjonsfrekvensen er lav. Hun har også hatt kramper forteller hun. Vi ringer 113 i redsel for overdosefare. Etter et par timer kvikner hun litt til. Vi er usikre på om brukeren skal ha sin daglige dose Metadon eller ikke??? Det er heller igjen av de vi ringer som kan svare oss på dette. Ambulansepersjonell/fastlege/legevakt/ruskontakt/ – ingen vet….
Får hun ikke Metadon blir hun abstinent og dårlig (eller er halveringstiden såpass lang?), hvis vi gir kan vi kanskje gi henne en overdose?
Kan dere gi oss et godt svar på dette?

Til slutt; vi valgte å ikke gi men sørget for å få i henne mat og drikke, og en venn som passet på henne når vi måtte videre. Hun fikk sin Metadon neste dag til vanlig tid.

Er glad for svar!

Hilsen (NN) Sykepleiestudent

Kvinne, 38 år fra Østfold

(Spørsmålet er anonymisert. Red.)


RUStelefonen svarer:

Denne spørretjenesten er ikke en akuttjeneste, det kan ta inntil fem virkedager å få svar. Hvis du ønsker svar fra oss med en gang, er det mulig å benytte seg av chat eller telefon (fram til 19:00 [chat er stengt i helgene]).

Vi håper alt ordner seg for denne pasienten.

Det er vanskelig for oss å gi deg et godt svar, delvis fordi det er så mangelfulle opplysninger. Vi vet f.eks. ikke hva hun hadde tatt og du sier ikke hvilke doser metadon hun går på. Du sier heller ikke om hun får metadonen utlevert eller om hun tar den under oppsyn hjemme eller på apoteket. Hvis man skal gi pasienten adekvat behandling er det viktig å kartlegge hva hun har fått i seg. Om hun går fast på metadon, tåler hun ganske mye, med tanke på overdosefaren. Men det er klart en forskjell på om hun bruker 50 mg eller 150 mg (f.eks.). Bruker hun store doser blir overdosefaren større om man gir henne dobbel dose.

Får hun ikke metadon blir hun abstinent og dårlig, ja. Men det vil gå et døgn før hun  merker abstinenser og de vil ikke være sterke før etter 36-48 timer. Du sier hun fikk sin metadon neste dag til vanlig tid, så det virker som dere har hatt kontakt med henne i ettertid og at det nå står bedre til med henne. Generelt er det nok viktig å ikke gi henne noe før man har fått kartlagt hva hun har fått i seg, og dette er noe hun må gjøre rede for selv. Er hun ikke i stand til å redegjøre for dette, bør man vurdere å ta henne med til legevakt for observasjon.

Pasienten har trolig en ansvarsgruppe i LAR og vi vil anbefale dere å ta et møte med gruppa slik at dere kan finne frem til en ordning som passer best for alle og er mest mulig medisinsk forsvarlig.