Jeg har brukt subutex i rundt 15-20 dager. 12 Mg på slutten. Jeg har nå vært uten i 30 timer og jeg lurer på om jeg vil få noen abstinens symptomer og hvor lenge etter siste dose med Subutex kommer eventuelt abstinensene. Grunnen til at jeg har brukt subutex er p.g.a nevropati smerter i begge føtter og hender og det eneste som tar disse smertene er morfin og hjelp av legen får jeg ikke.

Mann, 51 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Ja, du vil få abstinenser, i alle fall til en viss grad. Hvor sterke disse vil være er vanskelig å si sikkert; både fordi folk er forskjellige og fordi det er vanskelig å «måle» subjektivt opplevd ubehag. 12 mg er en ganske (men ikke veldig) stor dose. Etter ca. (litt over) et døgn vil abstinenser inntre. Disse kan vedvare i noen uker, men du forteller om et ganske kortvarig bruk, noe som vil være med på å forkorte både abstinensens varighet og styrke.

Det er bare en fornuftig måte å slutte med buprenorfin (Subutex, Suboxone, Temgesic o.l) på, og det er nedtrapping. Hvis du ikke klarer å komme deg over abstinensene du nå vil kjenne på uten å ta mer, bør du lage en plan for å trappe ned. La si – som et forslag – at du bruker to uker på å komme deg ned til 2 mg, deretter en uke på 1 mg og en uke med 1 mg annenhver dag. Vi oppfordrer ikke til rusbruk, og kan således heller ikke oppfordre deg til å skaffe nok Subutex til å lage en fornuftig nedtrappingsplan.

Du sier at legen ikke vil hjelpe deg, men ikke hva du legger i dette mer konkret. Du har rett på nødvendig og adekvat helsehjelp; hva det består i, er det stort sett opp til legen å vurdere.

Du kan også vurdere å