Hei
Vi er 3 jenter som skriver en skoleoppgave om ungdom og rus.
Vi vil vit hva narkotika er? Og hvilke konsekvenser det har?
Hvordan fremstilles ungdom og rus i media?
Hvordan tilbud er det om fag folk og hjelp?

Kvinne, 17 år fra Sør-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Hva er narkotika?
Narkotika er en juridisk betegnelse. Det eneste som er felles for alle typer narkotika er at de er oppført på «narkotikalisten». Der er det rundt 500 ulike stoffer, så det er ikke en ensartet gruppe stoffer. Narkotika klassifiseres ut fra Den alminnelige narkotikakonvensjon av 1961 og Konvensjonen om psykotrope stoffer av 1971; og narkotika.

Konsekvenser og behandling
Konsekvenser av å bruke det varierer veldig. Noen får ingen konsekvenser av det; de fleste som prøver hasj f.eks. får ingen konsekvenser av det. De som får rusproblemer, må slite med det lenge og trenger ofte hjelp for å slutte. De vanligste stoffene å misbruke – utenom alkohol – er cannabis (hasj og marihuana), MDMA/ecstasy, amfetamin og kokain. De som bruker mye cannabis og vil slutte, gjør det enten selv (de bare slutter) eller de kan få hjelp, feks. på hasjavvenning.no (dere kan lese mer om opplegget der). Bruker man tunge stoffer som amfetamin og heroin trenger man ofte mer hjelp, og da kan man legges inn på en behandlingsinstitusjon. Dere kan lese mer om slike steder på nettet.

Media
Dere kan se på artikkelen Medienes rolle i samfunnet fra Nasjonal digital læringsarena.