Hvordan påvirker bruk av alkohol samfunnet?

Kvinne, 16 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Vi synes at dette er en veldig stor og uhåndterlig oppgave. Hvis du skal skrive bok, er dette en passende problemstilling. Hvis du skal ha et skoleprosjekt, er den alt for stor. Vi anbefaler at du velger ut noen temaer fra lenken vi legger ved.

På nettsiden Av og til finner du mye relevant informasjon om dette.