Kan man ta overdose av Phenergan og/eller Zoloft? Hilsen en desperat jente.

Kvinne, 14 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Det kan være svært farlig å ta for mye av disse, både sammen og hver for seg. Du kan ringe Giftinformasjonen 22 59 13 00 om du lurer på mer. Om du har tatt for mye medisiner må du ringe AMK på 113. Hvis du tenker på å ta livet ditt, eller skade deg selv, håper vi at du kan snakke med noen før du gjør noe. Ta kontakt med Mental helse sin hjelpetelefon på 116 123, Kors på halsen, helsesøster, lærer eller sosiallærer på skolen. Du kan kanskje snakke med foreldre, venner, familie, søsken eller andre du stoler på? Husk at det er mulig å få hjelp og at ting blir bedre.