Hvis man tar 30-40 paracet og 10 naproxen, kan man dø da? Og kan kroppen bli alvorlig skada? Hvor lang tid tar det fra tabelettene er tatt til man dør/kroppen blir skada? Går det ann å bli behandla (få motgift o.l) flere dager etter at tabelettene er tatt eller er det en «grense» på hvor lang tid det har gått for at behandlinga ska ha noe effekt?

Kvinne, 15 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

Det kan være svært farlig å ta så mange Paracet og Naproxen. Naproxen kan skade nyrene dine, mens Paracet er farlig for leveren. Symptomene kan komme flere dager etter inntak. Det finnes ingen motgift mot Naproxen og Paracet, det man pleier å gjøre er å forsøke å få det ut for eksempel med kull, og så må man overvåkes for å følge med på indre organer. Det er veldig viktig at du kontakter lege så fort som mulig om du har tatt dette.

Kontakt Giftinformasjonen på 22 59 13 00 for mer informasjon.