Lurer på om man besvimer om man tar for mye Concerta på en gang (altså 8stk) samtidig? Hva skjer om man overdoserer Concerta?

Kvinne, 15 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Vanlige symptomer ved overdose Concerta (metylfenidat) er i følge Felleskatalogen forstyrrelser i hjerterytme, Irritabilitet, uro, rastløshet, søvnproblemer, store pupiller, hyperventilasjon, økt kroppstemperatur, skjelvinger, svimmelhet. Agitasjon, angst, panikk, forvirring, hallusinasjoner, psykose og delirium. Ved alvorlig forgiftning: Hypertermi (>40°C), koma, kramper, rabdomyolyse, metabolsk acidose og nyresvikt. CNS- og respirasjonsdepresjon. Uttalt hypertensjon og takykardi (men også hypotensjon), arytmier, DIC, sirkulasjonskollaps og multiorgansvikt. Hjerneblødning og hjerteinfarkt kan oppstå. Symptomer opptrer ofte innen 1-2 timer etter eksponering, lengre ved depottabletter.

Så om du tar 8 stk Concerta, kan det være farlige. Vi anbefaler deg derfor kun å bruke medisinen som foreskrevet av lege.

Hvis det er slik at du vurderer overdose av Conserta fordi du har det vanskelig og trenger noen å snakke med, kan du ta kontakt med Mental Helse på 116123. Har du tatt tabletter og er usikker på om det er farlig, ring Giftinformasjonen på 22 59 13 00. Du kan også snakke med helsesøster eller sosiallærer på skolen om ting som plager deg.