Hei. Slår neurontin ut på urinprøve for rus?

Kvinne, år fra


RUStelefonen svarer:

Det er ikke vanlig å teste for neurontin i rusmiddelanalyser. Er det en test som også tester for ulike legemidler spesifikt, er det vanlig at neurontin (eller virkestoffet Gabapentin) testes etter.