Jeg har et skoleprosjekt om narkotika, og lurer på nøyaktig hvor mange typer narkotiske stoffer som finnes.

Mann, 13 år fra


RUStelefonen svarer:

Godt spørsmål. Det kommer an på hvordan man regner, hva man legger i «typer» stoffer. Her er noen ulike måter å telle på, så kan du se hva du synes passer.

Typer narkotiske stoffer regnet ut fra hvordan de virker (rusvirkninger)

Rusmidler deles ofte inn etter virkning, og hovedvirkningene er tre: Stimulerende (amfetamin og kokain f.eks.) , dempende (heroin og morfin f.eks.) og hallusinogene (LSD f.eks.). Men så er det sånn at mange stoffer har flere virkninger; cannabis (hasj og marihuana) er f.eks. både dempende og hallusinogent; MDMA/ecstasy er stimulerende og hallusinogent og alkohol er dempende og stimulerende. Noen stoffer kan til og med være både dempende og hallusinogene og stimulerende (f.eks. ketamin i større doser og PCP/englestøv).

Ut fra denne måten å regne på blir det altså stoffer som gir en

  1. Dempende virkning
  2. Stimulerende virkning
  3. Hallusinogen virkning
  4. Dempende og hallusinogen virkning
  5. Dempende og stimulerende virkning
  6. Stimulerende og hallusinogen virkning
  7. Stimulerende og hallusinogen og dempende virkning

Det blir da 7 typer tilsammen.

Om man regner ut fra kjemisk sammensetning, er det veldig mye flere.

Skal du regne alle stoffene på narkotikalisten hver for seg, så blir det flere hundre. Vi kom frem til ca 400. I tillegg til dette er det ti stoffgrupper som er oppført, og under hver av disse gruppene er det flere ulike stoffer. Du kan si at det rundt regnet er 450 stoffer på listen. Dette er ikke helt nøyaktig, hvis du vil ha det helt nøyaktig kan du telle selv. Her er narkotikalisten.

Telling ut fra de stoffer som faktisk brukes

Det vanligste stoffet å ruse seg på i Norge og ellers i Vesten, er alkohol. Av de illegale stoffene er cannabis mest vanlig (hasj og marihuana). Etter dette kommer amfetamin, deretter kokain og ecstasy (MDMA). Beroligende piller er det også noen som bruker til å ruse seg på, og heroin er det noen som bruker. Noen bruker også GHB og noen få bruker syntetiske cannabinoider («Spice») eller andre syntetiske etterlikninger av narkotika. Så det er omtrent 8-10 stoffer som først og fremst er i bruk.

Vi anbefaler deg å lese om de mest vanlige stoffene på våre nettsider om rusmidler.