Det er mulig å teste positivt på en urinprøve 8 dager etter man har tatt kokain?

Mann, 34 år fra Finmark


RUStelefonen svarer:

Det er ikke vanlig å teste positivt så lenge etter siste inntak. Enkeltinntak kokain kan vanligvis spores i urin i opp til ca. 3 dager etter siste inntak.