Hvor mye kan man ta av Ibux og paracet før det blir farlig? Altså sykehus-ille

Kvinne, 14 år fra


RUStelefonen svarer:

Ibux (Ibuprofen)  Toksisitet: Barn: 100-150 mg/kg ga lette og 300-400 mg/kg ga moderate til alvorlige forgiftninger. Voksne: 3 g ga lette symptomer. >8-10 g vurder sykehusinnleggelse. >20 g har gitt meget alvorlige forgiftninger. >6 g vurder oppfølging av nyrefunksjonen (spesielt ved risikofaktorer).
Paracet (paracetamol): Toksisitet: Voksne og barn >6 år: <150 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer (inntil 12 g, som alltid er toksisk). Ved doser over dette, til sykehus (gjelder barn og voksne). Risikofaktorer kan være underernæring, dehydrering, medisinering med enkelte enzyminduserende legemidler og ev. kronisk høyt alkoholforbruk. Subakutt og terapeutisk overdosering kan gi forgiftning, og gjentatte overdoser gir særlig økt risiko.
Som du skjønner, er det vanskelig å svare på hvor mye som er farlig. Din vekt og alder har for eksempel noe  å si. Om du er i tvil om du har tatt for mye, må du ringe enten Giftinformasjonen 22 59 13 00 eller legevakt/AMK 113.