Hei.
Jeg lurer på hvor mange pinex forte tabletter 500 mg man kan ta for at det blir overdose ?

Kvinne, 43 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Det kommer blant annet an på din vekt, toleransenivå, om du har tatt andre rusmidler/alkohol, og så videre. Pinex Forte inneholder både paracetamol og kodein, som hver for seg kan være alvorlig og gi alvorlige overdoser. Paracetamol kan gi leversvikt og død, Kodein pustestans og død. I felleskatalogen står følgende om overdose paracetamol og kodein:

Kodein ToksisitetSpedbarn: Lege/sykehus ved alle inntak. Barn >1 år: <3 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. Risiko for alvorlig respirasjonsdepresjon ved doser >5 mg/kg. 20 mg i løpet av 24 timer til spedbarn (3 kg) ga alvorlig og 30 mg til barn 11 måneder ga lett forgiftning. Voksne (ikke tilvendte): 640 mg ga alvorlig forgiftning.
Paracetamol ToksisitetSpedbarn/premature 0-3 måneder: Risikogruppe, kontakt Giftinformasjonen. Barn 3 måneder-6 år: <170 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne og barn >6 år: <150 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer (inntil 12 g, som alltid er toksisk). Ved doser over dette, til sykehus (gjelder barn og voksne). Risikofaktorer kan være underernæring, dehydrering, medisinering med enkelte enzyminduserende legemidler og ev. kronisk høyt alkoholforbruk. Subakutt og terapeutisk overdosering kan gi forgiftning, og gjentatte overdoser gir særlig økt risiko.
Er du i tvil om noe du har tatt eller ønsker å ta kan være farlig, ring Giftinformasjonen på 22 59 13 00. De har døgnåpent. Om du har tatt overdose, ring AMK 113. Om du har tanker om å ta ditt eget liv, håper vi at du snakker med noen om dette før du bestemmer deg. Ta kontakt med legen din, Mental Helse på 116 123, eller med legevakt.