hva er egentlig rus?

Kvinne, 7 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Rusmidlene har noen fellestrekk når det gjelder virkninger like etter inntak:

I tillegg vil de enkelte rusmidlene ha spesifikke virkninger knyttet til det bestemte stoffet, som for eksempel sløvhet ved bruk av dempende stoffer som alkohol eller sovemidler, økt sentralnervøs og motorisk aktivitet ved bruk av stimulerende stoffer som amfetamin, eller hallusinasjoner ved bruk av hallusinogene stoffer som LSD. Rusen kan vare fra få minutter til flere timer. Du kan lese mer om ulike rusmidler og hvordan de virker på vår hjemmeside rusinfo.no.