Kva er skadelig med heroin?

Mann, 18 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Opioidene – heroin er blant dem – har fellesvirkninger som er mer eller mindre tydelige, avhengig av inntaksmåte, dose, tilvenningsgrad og miljøet de inntas i. Virkningen vil også være forskjellig hos en som tar stoffet en enkelt gang, sammenlignet med en som tar stoffet gjentatte ganger. Virkningen av en dose heroin varer oftest noen timer.

Du kan lese mer om heroin og andre opioider på denne websiden.