Hei! Jeg har et lite problem. Jeg har nettopp fylt 18 år og vil derfor ferie dette. Jeg vuderer og leie et lokale med ei vennine. Jeg har venner som ikke har fylt 18 år enda og har derfor lyst og invitere dem. Jeg skal ikke sjenke dem eller selge drikke til de, men kan de drikke selv og ha med selv. slik at jeg ikke står ansvalig for dem? sliter sykt med å finne ut av dette. Jeg er redd dette kan gå ut over meg ellar liknede. Det er vell ikke mitt ansvalig at de ikke skal drikke? takk for svar!

Kvinne, 18 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

Det er forståelig at du synes at dette er vanskelig å finne ut av – regelverket på dette punktet er ikke helt tydelig, og vi sliter selv med å komme fram til korrekt informasjon her. For ditt vedkommende er det nok særlig alkoholloven § 8-9 som gjelder:

Det er forbudt å drikke eller servere alkohol med mindre det foreligger bevilling til dette, og selv om dette skjer uten vederlag:

1. i lokaler med tilleggelser hvor det drives serveringsvirksomhet
2. i lokaler som vanligvis er alment tilgjengelig for offentligheten,
3. i forsamlingslokaler eller andre felleslokaler,
4. på annet sted der offentlige møter, fester, utstillinger eller andre tilstelninger finner sted,
5. på gate, torg, vei, i park eller på annen offentlig plass,
6. på skip, fly, tog, buss eller annet innenriks transportmiddel for almenheten.

På steder som nevnt i første ledd, må heller ikke eier eller annen ansvarlig oppbevare, servere eller tillate servering eller drikking av alkohol.

Forbudet mot drikking og servering av alkohol i lokaler som nevnt i første ledd nr. 1, 2 og 3 gjelder ikke når eier, leier, driver eller ansatt disponerer lokalene til eget bruk til sluttet selskap. Forbudet mot drikking og servering av alkohol i lokaler som nevnt i første ledd nr. 3 gjelder ikke når beboer i borettslag eller annet boligsamvirke disponerer lokalene til eget bruk til sluttet selskap.

Forbudet mot drikking og servering av alkohol i lokaler som nevnt i nr. 2 og 3 gjelder heller ikke når lokalet leies eller lånes ut til privatperson for en enkelt bestemt anledning til sluttet selskap, og utleier for øvrig ikke står for andre deler av arrangementet.

Altså vil det ikke være forbudt med alkoholkonsum dersom bursdagsfesten kan defineres som et sluttet selskap – noe den nok kan, sett av visse kriterier oppfylles. Det neste spørsmålet blir dermed hvorvidt det foreligger noen særskilte bestemmelser iom. at flere deltakere er mindreårige. Det er helt riktig at du ikke har lov til å selge/skjenke/utlevere alkohol til disse (se § 1-5), men ifølge lovverket er det ikke forbudt å drikke alkohol som mindreårig. Likevel er det rimelig å anta at du/dere som leier stiller med et visst ansvar. Dersom politiet får klager eller på annen måte blir gjort kjent med at det foregår en fyllefest med mindreårige tilstede, er det ikke utenkelig at de vil gi dere et besøk. Hva de velger å gjøre er riktignok et annet spørsmål, men dette er ofte en vurderingssak.

For øvrig bør du være oppmerksom på at enkelte utleiere av lokaler kan ha særskilte regler for utleie. Les nøye gjennom kontrakten før dere evt. signerer – kanskje vil dere finne svar på spørsmålet her. Sannsynligvis vil også du/dere stå som ansvarlige for eventuelle skader som påføres lokalet. Dersom dere får gjennomslag for å ha denne festen bør dere altså sørge for at det hele vil foregå under mest mulig kontrollerte former – tilsyn fra én eller flere voksne vil nok være en klar fordel.