Er det en sammenheng mellom elever på videregående skoles drikkevaner og skoleprestasjoner?

Mann, 17 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Det kan godt tenkes – det hele blir naturligvis et spørsmål om mengde, samt elevens holdninger og øvrige livsstil. Dersom en elev på videregående skole drikker alkohol en gang iblant, er nok ikke dette noe som påvirker skoleprestasjonene i så stor grad. Men dersom en elev drikker mye og ofte, er det grunn til å tro at dette vil kunne påvirke skolearbeidet også – en rekke studier indikerer at høyt alkoholforbruk har negativ innvirkning på enkelte kognitive funksjoner. Husk også at ting aldri er helt svart/hvitt, og at alkoholbruk bare kan være én av mange ulike grunner til at enkelte opplever dårligere skoleprestasjoner.

Vi anbefaler at du leser mer om virkninger og bivirkninger av alkoholbruk på Folkehelseinstituttets hjemmesider.