Hei! Lurer på om Concerta er et narkotikum? Lurer på om det er et rusmiddel..

Kvinne, 15 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Virkestoffet i Concerta heter metylfenidat. Metylfenidat er et stimulerende, rusgivende stoff og er regnet som narkotika. Det betyr at hvis man ikke får det av lege som medisin, er det forbudt og straffbart å bruke Concerta.

Altså: Ja, det er et rusmiddel, ja, det er narkotika.