Jeg tok en blodprøve ca 28 timer etter injeksjon av ca o,3 g med metaamfetamin. Er jeg under grensen for ruskjøring da? Som er o,3oo I mikromol tror jeg

Mann, 50 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Påvisningstiden på (met)amfetamin i blod er opptil to døgn. Hvor lang tid det vil ta fra inntak til du er under straffbarhetsgrensen er umulig for å oss å svare nøyaktig på.