Etter å ha konsultert lege med ønske om hjelp til bli kvitt mitt hasjmisbruk, ble det fattet et vedtak om tilbakekalling av førerrett . Går jevnlig til kontroll og er nå rusfri med rene prøver. Er for tiden uten arbeid og anser muligheten for å få nytt arbeid som svært liten uten førerkort. Har i alle år ført og fører fremdeles et stabilt og strukturert liv med familie og er veldig motivert for fortsettelsen men lurer veldig på hvor lenge de kan beholde mitt førerkort? Kan det søkes om tilbakelevering på særskilt grunnlag? Min fastlege sier ca. 3 mnd, bygd på erfaring men er det mulig å fremskynde prosessen.

Mann, 48 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Det er faktisk vanlig med lengre enn 3 mnd. Ifølge fylkesmenn vi har snakket med er det minimum 6 mnd dokumentert avhold (rene prøver) som gjelder. Deretter kan det søkes dispensasjon/tilbakelevering. Om din fastlege mener at det kan søkes etter 3 mnd., kan dere jo gjøre det. Ut fra den informasjonen vi har (fra de som faktisk behandler søknadene, fylkesmannen) er det altså 6 mnd.

Grunnlaget for tilbakelevering er først og fremst rene urinprøver/dokumentert avhold. Informasjon om disse reglene skal stå i tilbakekallingsbrevet og din lege skal også være oppdatert på dette. Om legen din kan fremskynde prosessen ved å skrive søknad og uttalelser som tilsier at det ikke lenger er noen helsemessige grunner til at du ikke skal ha førerkort er, etter det vi har av informasjon, tvilsomt.

Det er ingen ting i veien for at du selv kan kontakte fylkesmannen i Østfold for å innhente mer informasjon.