hvor lenge kan alkohol spores i blodet? og kan mengden måles?

Mann, 45 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Hvor lenge et alkoholinntak kan vises i blodprøver kommer an på hva slags test som benyttes, hvor mye du har drukket, og om du har drukket jevnlig over tid. Ved vanlig promillekontroll vises alkohol i blod i 12-24 timer, igjen alt etter hvor mye du har drukket. Ved utvidede prøver som EtG og EtS kan større inntak vises betydelig lengre (da benyttes gjerne urinprøve). I tillegg kan den utvidede blodprøven CDT påvise langvarig, høyt alkoholforbruk i noen uker etter siste inntak.

Blodalkoholkonsentrasjonen kan måles med stor nøyaktighet med forskjellige målemetoder. I enkelte tilfeller (for eksempel ved mistanke om promillekjøring) kan målinger ned til nærmeste hundredel av en promille være avgjørende i straffespørsmål. Det finnes en rekke apparater i handelen som kan brukes til å måle alkohol i utåndingsluft, som en indikasjon på hva blodalkoholkonsentrasjonen kan være. Det vil alltid være usikkerheter knyttet til alkoholmåling i luft som mål for blodalkoholkonsentrasjon. For det første kan luftapparatene ha nokså primitiv teknologi og være ustabile. Dernest vil luftalkoholkonsentrasjonen kunne variere mye selv om blodalkoholkonsentrasjonen er den samme. En luftmåling, selv med et avansert instrument, vil således aldri kunne gi et sikkert resultat når det gjelder blodalkoholkonsentrasjonen (kilde: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/455/Alkohol-i-kroppen-IS-1076-bokmal.pdf).

Se for øvrig vår guide til utregning av promille, der du også finner noen nyttige promillekalkulatorer.