Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Subetex og bil/lastebil

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hei jeg lurer på om man kan jobbe som yrkessjåfør mens man går på LAR. Subetex???
jeg vet man kan kjøre bil men kan mann kjøre opp til vogntog/buss/lastebil?

Mann, 29 år fra Sogn og Fjordane


RUStelefonen svarer:

Helsedirektoratet og Vegdirektoratet arbeider med et nytt regelverk for helsekrav for førerrett etter førerkortforskriften. Dette regelverket vil etter planen tre i kraft 1. juli 2016. Endringene for deg som er i LAR er riktignok minimale mht. dagens gjeldende regelverk. Fra det oppdaterte regelverket fremgår bl.a. dette:

Personer i LAR kan gis dispensasjon for førerkort i kl. A, B, S, M og T (gruppe 1) forutsatt at:

a) behandlingen skjer under betryggende oppfølging og kontroll ved rehabiliteringsinstans og med navngitt forskrivende lege
b) dosen er innstilt og har vært stabil over en periode på minst 6 måneder
c) det ikke er bruk av andre beroligende eller bedøvende midler

d) bruk av illegale stoffer er opphørt i lang tid; normalt ett år, minst 6 måneder.

Legg merke til at førerkortkl. C, C1, D og D1 (hhv. lastebil, lett lastebil, buss og minibuss) ikke er representert her. Det betyr at det i utgangspunktet ikke gis dispenasjon for disse klassene for deg som er i LAR. Men, likevel fortsetter regelverket slik:

Det ovenstående gjelder de lavere førerkortklassene. Det er gitt dispensasjon for klasse C ved særlig betryggende kontrollopplegg og forhistorie. Det skal ikke gis dispensasjon for klasse D1, D, utrykningskjøring eller kjøreseddel.
Altså vil du kunne kjøre opp til klasse C dersom du kan vise til «særlig betryggende kontrollopplegg og forhistorie». Du finner hele regelverket på Helsedirektoratets hjemmesider, kap. 17.6.
Når det gjelder kjøring med samtidig bruk av Subutex, uavhengig av type fremkomstmiddel, er det fastsatt et eget regelverk omkring dette. I korthet sier dette regelverket at dersom du i en trafikkontroll skulle avlegge positiv prøve på buprenorfin som overstiger tillatt spytt/-blodkonsentrasjon, vil en sakkyndig neppe vurdere din handling som straffbar – forutsatt at du følger medisinen som foreskrevet av lege, at du har gjennomført en tilvenningsfase, og at du ikke kan kalles ruspåvirket. Du kan lese mer om dette regelverket på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Velkommen til RUSinfo!

Tirsdag 25. juni holder tjenesten stengt!