Har hatt MS siden 2006 og bruker:
Paralgin forte 2 x 4 daglig
Stesolid ca 25 mg daglig (brukt 2-3 år?)
Tecfidera 2 x 240 mg daglig

Har avsluttet Stesolid i løpet av en uke pga nye regler for å kjøre bil. Var forberedt på abstinenser. Snakket med farmasøyt også før jeg begynte og kutte. Der fikk jeg beskjed om at det ikke medførte risiko med å avslutte nokså brått, men være forberedt på abstinenser.

Har nå vært 2 dager helt uten og abstinenser har meldt seg.

Er dette ufarlig, og bare ubehagelig?
Hvor lenge må/bør jeg være forberedt på slike virkninger?

Mann, 57 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Det første vi må gjøre oppmerksom på, er at vi ikke er helsepersonell, hverken leger eller farmasøyter. Når det er sagt, vi har, både som klinikere og som informasjonsgivende instans, mye erfaring med folk som har brukt avhengighetsskapende medikamenter. Det er på denne bakgrunn vi uttaler oss.

Vi vet ikke hva slags kompetanse (utover farmasi) den farmasøyten du snakket med har, men det å bråseponere (slutte brått) etter såpass langvarig og omfattende bruk kan i våre øyne kan virke noe hasardiøst og gir høy risiko for sterke abstinenssymptomer. Om disse er helseskadelige eller ikke, bør en lege i hvert enkelt tilfelle vurdere ut fra klinikk (undersøkelse).

Vi oppfordrer deg på det sterkeste til å ha kontakt med lege gjennom hele prosessen, særlig hvis du oppdager at du føler det blir for vanskelig å takle abstinenser. Konferer med legen om hvorvidt det 1) kan være en idé å bruke noen medikamenter (som ikke fører til brudd på helsekravene) mot abstinenssymptomer (krampe, uro, søvnløshet osv); og 2) om det viser seg veldig vanskelig, om du skal vurdere en nedtrappingsplan heller enn bråseponering; og 3) om du skulle vurdere innleggelse på avrusningsklinikk om det blir for tøft å gjennomføre dette alene.

Vi kan forsøke å gi deg et veldig generelt svar på hvordan forløpet kan se ut (Tecfidera kan vi ikke uttale oss om, da dette ikke regnes for et potensielt rusgivende stoff, og vi har heller ingen erfaring med folk som har brukt det).

Når vi snakker om hvor lenge abstinensene varer på stoffene du har brukt, er det først og fremst det man kan kalle «fysiske» abstinenser vi uttaler oss om. Etter at et stoff er ute av kroppen, kan det fortsatt gi sterke abstinenser over lengre tid. Din helsetilstand – både mentalt og fysisk – kan være moderat til sterkt redusert i lengre perioder etter stoffet er ute. Et eksempel: Kodein (Paralgin forte) er ute etter 3-4 dager. Dette betyr ikke at abstinensene varer i 3-4 dager. De kan i noen tilfeller vare i flere uker, alt etter som omfanget av bruken, brukerens mentale helse (hva du «tåler»), og hvorvidt det har vært en kombinasjon av flere avhengighetsskapende medikamenter.

Kodein (Paralgin forte)

De abstinensene du kjenner først, vil trolig komme fra kodeinet i Paralgin forte. Kodein er et opioid og moderat til sterkt avhengighetsskapende. Kodein brukt over flere år og i temmelig høye doser vil gi abstinenser fra omlag 24-36 timer etter siste inntak og i omtrent en uke. Det vil si, ikke veldig langvarige akutte abstinenser. I og med at du både slutter med kodein og diazepam vil abstinensene fra diazepam «ta over» når kodeinabstinensene mer eller mindre er over.

Diazepam (Stesolid)

Du sier du har «avsluttet Stesolid i løpet av en uke». Om dette betyr at du ikke har tatt Stesolid på en uke, vil vi anta du allerede kjenner abstinenser. De vil ikke bli verre enn de allerede er etter en uke uten. 25 mg diazepam i døgnet er en temmelig høy dose. I de fleste tilfeller vil man etter såpass omfattende bruk ikke bråseponere, men trappe pasienten ned. Felleskatalogen sier også: «seponering bør skje gradvis over 2-3 uker». Diazepam har temmelig lang halveringstid og sitter i blodet i inntil flere uker. I praksis betyr dette at fra du slutter å ta det til abstinenssymptomene slår fullt ut, kan det ta noen døgn. De akutte abstinensene ved bråseponering etter såpass omfattede bruk kan medføre tidels sterke og langvarige abstinenser. Med «langvarig» mener vi flere uker.

Vi håper du tar kontakt med legen din om du føler at det er for vanskelig og abstinensene blir for sterke.