hei! Jeg skal ha en naturfagspresentasjon om rusmidler. Jeg lurte på hva slags måte heroin, amfetamin og kokain påvirker immunforsvaret?

Kvinne, 15 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Rusmiddelmisbruk kan i lengden øke risikoen for svekkelse av immunforsvaret. I hvilken grad dette er en direkte følge av selve stoffets virkinger på kroppen er noe uklart. Mange som misbruker slike stoffer over tid har en livsstil som gjør dem mer mottakelige for sykdommer og som svekker immunforsvaret. Lever man på en usunn måte, kan livsstil redusere immunforsvaret. Om man ruser seg mye, vil nok selve livsstilen påvirke immunforsvaret mer enn hva selve rusmiddelet gjør.