Hvor mange unge prøver og dør av rus hvert år?

Kvinne, 15 år fra Nord-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Det finnes ikke et kort og enkelt svar på dette. Noen dør som en direkte følge av å ha inntatt rusmidler (f.eks. ved en overdose), mens andre dør som følge av en livsstil der rusbruk har vært en del av bildet, uten at man kan si sikkert i hvor stor grad rusbruken forårsaket dødsfallet. Mange unge prøver rus uten å dø av dette. Mange unge prøver rus uten å oppgi ærlige svar til statistikker.

Vi vil anbefale at du ser nærmere på SIRUS’ årlige publikasjon Rusmidler i Norge. Avsnittene om alkohol- og narkotikabruk blant ungdom, samt avsnittene om alkohol- og narkotikarelaterte dødsfall, er nok særlig interessante for din del. Du kan også ha nytte av å studere kapittelet om rusmiddelbruk i Ungdata-rapporten 2014.