hei! jeg lurer på hvor lang tid går det, før amfetamin ikke kan påvises i en hårprøve.

Kvinne, 44 år


RUStelefonen svarer:

Folkehelseinstituttet skriver bl.a. følgende om hårprøver:

I hårprøver kan påvisningstiden for enkelte stoffer være flere måneder etter stoffinntak, og også opptil år. Avgjørende faktorer er omfang og hyppighet av inntak, stabiliteten til det aktuelle stoffet, hårets lengde og analysemetodens følsomhet.

Dette betyr i praksis at dersom amfetaminbruken var tilstrekkelig høy, vil dette kunne påvises så lenge det samme håret befinner seg på hodet ditt i dag som da stoffet ble inntatt. Mer presist kan vi forklare det slik: dersom du inntar amfetamin på et gitt tidspunkt, vil dette kunne spores i håret all den tid håret bruker fra produksjon til det klippes/faller av. Hodehår vokser gjennomsnittlig litt i overkant av 1 cm. per måned (i tillegg til ca. 3-5 dager håret bruker fra produksjon til det trenger gjennom hodebunnen). Dette betyr at dersom du f.eks. inntar et rusmiddel i januar, vil dette inntaket kunne påvises påfølgende januar ved ca. 12-centimeterspunktet på håret ditt målt fra hodebunnen.

Du kan lese mer om hårprøveanalyser på Folkehelseinstituttets hjemmesider, eller i denne artikkelen fra Tidsskrift for Den norske legeforening.

Vi vil for øvrig gjøre oppmerksom på at hårprøver er noe som benyttes forholdsvis sjelden sammenlignet med blod- og urinprøver, og normalt som et supplement til disse, eller der det foreligger særskilt behov for å påvise rusmiddelbruk i lengre fortid enn hva blod- og urinprøver kan gjøre.