Hei, er litt usikker på hvor mye remeron man kan ta før det er farlig, i går kveld tok jeg 180mg (6 30mg tabletter) kan dette være farlig?

Mann, 22 år fra Nord-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Remeron regnes ikke som et klassisk rusmiddlel, og vår kunnskap om dette medikamenetet er derfor begrenset. I pakningsvedlegget til Remeron står det:

«Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Vanligvis milde. Dempet CNS-aktivitet med desorientering og forlenget sedasjon har vært rapportert sammen med takykardi og mild hyper- eller hypotensjon. Mulighet for mer alvorlige utfall (inkl. fatale tilfeller) ved svært høye doser, spesielt ved blandede overdoser. I disse tilfellene er også QT-forlengelse og torsades de pointes rapportert. Behandling: Nødvendig symptomatisk og støttende behandling for vitale funksjoner. EKG-monitorering skal foretas. Aktivt kull eller mageskylling bør også overveies.»

Akkurat hvor mye som regnes som «svært høye doser» vil nok variere fra person til person, hvis du vil vite mer om det anbefaler vi deg å kontakte giftinformasjonen på 22 59 13 00. Dersom du føler deg dårlig bør du oppsøke lege snarest mulig, eller snakke med noen som kan hjelpe deg med det.