Jeg har nevropatiske smerter og får ikke smertebehandling av lege så jeg kjøper Dolcontiner og Subutex for smertene for jeg orker ikke det helvete det er å ha nerversmerter i begge føttene og hendene så jeg lurte på hvor lenge jeg må vente med å ta dolcontin (Morfin) etter at jeg har tatt subutex (8 MG). Har bare tatt subutex litt over en uke.

Mann, 51 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Før vi svarer deg, vil vi gi litt bakgrunnsinformasjon om de ulike medikamentene du bruker. De preparatene som er aktuelle for deg er satt i fet skrift.

Noen opioider er fulle agonister og noen er partielle agonister. Preparater/rusmidler som gir maksimal, «full» respons på opioidreseptorene i hjernen kalles fulle agonister. Eksempler på fulle agonister er morfin, heroin, oksykodon, metadon, kodein. Ikke alle fulle agonister er like «sterke» – morfin er f.eks. sterkere enn kodein, og fulle agonister har litt varierende virkninger.

Preparater som ikke gir full respons, selv ved høy konsentrasjon, kalles partielle agonister. Buprenorfin er en partiell agonist. Subutex, Suboxone og Temgesic er de buprenorfinpreparatene vi hører mest om.

Blanding av fulle og partielle agonister.

Har du først tatt buprenorfin, kan denne sperre effekten av morfin så lenge du har den i blodet. Derfor bør du vente til virkingen av buprenorfin er mer eller mindre helt ute før du tar morfin. Buprenorfin virker såpass lenge, at det her er snakk om å vente minst ett døgn, om ikke lenger. Dersom du kombinerer disse legemidlene, kan du altså kunne få mer smerter/mindre rus enn om du kun får/tar morfin.

Andre veien bør du også vente omtrent like lenge.

Både Dolcontin og Subutex er stoffer som virker lenge (depotmedikamenter) og dermed er det viktig å vente lenge for ikke å «ødelegge» virkningen av det ene eller det andre.

Vi anbefaler deg å lese vår artikkel om dette, «Fakta om heroin, morfin og andre opioider«.

Om du uansett skal bruke opioider daglig, kan du vurdere om du ikke skal søke om å få det på lovlig vis. Dette får du gjennom LAR; for mer informasjon om dette kan du få ved å henvende deg til LAR-nett (brukerorganisasjon).