Hva er straffen for å bli tatt med 1g mdma på seg?

Mann, 18 år fra Sør-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

I følge Legemiddellovens § 31 2. ledd (jf §24) kan man straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder for ulovlig besittelse og bruk av narkotika i mindre mengder. Siden det dreier seg om såpass små mengder, er det mest sannsynlig at du vil få en bot.